Loctite 9492-50ml – דבק אפוקסי לטמפרטורה גבוהה

Loctite 9492-50ml

דבק אפוקסי דו-מרכיבי בעל עמידות לטמפרטורה גבוהה. זוהי גירסה נוזלית של הייסול 9491. למוצרים אלו תכונות מעולות כגון: פליטת גז נמוכה מאוד, עמידות לטמפרטורה גבוהה, עמידות מצויינת לממיסים (סולבנטים).
גודל אריזה - 50ml

כאשר מתמצק לגמרי המוצר עמיד בצורה מעולה להלמים תרמיים.

בעל עמידות מכנית וחשמלית גבוהה.

הייסול 9492 מיועד לשימוש כללי.
מדביק ומתקן מגוון רחב של חומרים.