Loctite 660-50ml – דבק לקיבוע לשחזור חלקים

Loctite 660-50ml

דבק אנארובי בחוזק גבוה לשחזור חלקים וחללי שגמים. להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים בעלי מרווח גדול ביניהם. המוצר מתמצק בהיעדר אוויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

למניעת חופש בהרכבות שחוקות.
לקיבוע מיסבים.
לקיבוע שרוולים ותותבים לצירים ולתיבות.