Loctite 648-50ml – דבק אנאירובי לקיבוע גלילים בתיבת הילוכים

Loctite 648-50ml

דבק אנארובי בחוזק גבוה המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים. המוצר מתמצק בהיעדר אוויר, בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.
גודל אריזה - 50ml

לקיבוע גלים בתיבות הילוכים.
וקיבוע רוטורים במנועים חשמליים.