Loctite 601-50ml -דבק לקיבוע חלקים גלילים

Loctite 601-50ml

דבק אנארובי המיועד להדבקה וקיבוע של חלקים גליליים בחוזק בינוני נמוך, במיוחד כאשר המרווח בין החלקים קטן ונדרש חומר בעל צמיגות נמוכה כדי לחדור במרווח הצר. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזוע ורטט.
גודל אריזה - 50ml

להדבקה וקיבוע חלקים גליליים.