Loctite 5900-300ml – חומר איטום סיליקוני

Loctite 5900-300ml

חומר אטימה סיליקוני נדבק היטב לחומרים פלסטיים, מתכתיים וזכוכית. יוצר אטימה גמישה המאפשרת תנועה קלה של האיזרים המודבקים. החומר מאפשר אטימה בלחץ נמוך מייד לאחר יישומו עוד בטרם הושלם תהליך המיצוק.
גודל אריזה - 300ml

 עמיד בשמנים וחומרים כימיים אחרים.
בעל תכונה תיקסוטרופית המונת נזילת החומר או מריחתו באזורים לא רצויים.

לאטימה בלחץ נמוך.