Loctite 566-50ml -חומר איטום חוזק קיבוע נמוך

Loctite 566-50ml

חומר הדבקה וקיבוע אנארובי, מתמצק בעת מגע עם משטחים מתכתיים בהעדר אוויר. מיועד לנעילה ואיטום של צנרת וחיבורי מתכת. מונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט. מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן ורוב החומרים האורגניים השכיחים. בעל חוזק קיבוע נמוך מאפשר פירוק קל של הרכיבים המחוברים.
גודל אריזה - 50ml

בעל חוזק קיבוע נמוך מאפשר פירוק קל של הרכיבים המחוברים.

מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן וחומרים אורגנים.
לאיטום ונעילה של צנרת וחיבורי מתכת.