Loctite 565-50ml – חומר איטום ונעילה לצנרת

Loctite 565-50ml

חומר הדבקה וקיבוע אנארובי, המתמצק בעת מגע עם משטחים מתכתיים בהעדר אוויר. מיועד לנעילה ואיטום של אביזרי צנרת מתכתיים מתוברגים. מונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט. מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן ורוב החומרים האורגניים השכיחים.
גודל אריזה - 50ml

בעל חוזק קיבוע נמוך המאפשר פירוק קל של הרכיבים המחוברים.
מאושר UL – טמפרטורת הצתה גבוהה מאד.
כבה מעצמו אינו דליק.

מיועד לנעילה ואיטום של אביזרי צנרת מתכתיים מתוברגים.
מיועד לאיטום נגד דליפות מים, שמן וחומרים אורגנים.