Loctite 5506-1Lt – דבק uv סמיך

Loctite 5506-1Lt

דבק בעל מגנון כפול UV ואנארובי. דבק חד רכיבי בחוזק בינוני המיועד לקיבוע חלקים גליליים זה לזה במיוחד בתנאי טמפרטורה גבוהה. הדבק מתמצק כאשר מוקרן ב UV. באזורים בהם אין חשיפה ל UV, הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים בהעדר מגע עם אוויר.
גודל אריזה - 1Lt

הדבק מתמצק כאשר מוקרן ב UV.
עמידות בטמפרטורות גבוהות.
למיצוק בהעדר אויר – אנאירובי.

מיועד להדבקת רוטורים וגלי הנעה בתיבות הילוכים.