Loctite 4665-50ml – חומר איטום ואבטחה לצנרת

Loctite 4665-50ml

חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה וקיבוע של אביזרי צנרת מתוברגים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של החיבור. פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.
גודל אריזה - 50ml

לחומר תכונה תיקסוטרופית המונעת את הזליגה של המוצר הנוזל לאחר היישום על המשטח.

מתאים במיוחד לפלדת אל-חלד ללא צורך באקטיבציה של המשטח.