Loctite 35-20gr – דבק מהיר ציאנואקרילט

Loctite 35-20gr

לוקטייט 35 דבק ציאנואקרילט לשימוש כללי, מהיר מאד לשימוש מדביק מרבית החומרים תוך שניות ספורות.
גודל אריזה - 20gr

לשימוש כללי

3gr