Loctite 3311-25ml – דבק רפואי לאביזרים פלסטים

Loctite 3311-25ml

דבק אקרילט אורתן מופעל UV מאושר לשימוש באביזרים רפואיים להדבקת סוגים רבים של חומרים פלסטיים לעצמם, למתכות ולזכוכית. מיועד להדבקת רכיבים פלסטיים גמישים כגון צינורות לאביזרים קשיחים. מתאים למרווחי הדבקה קטנים בין האביזרים המודבקים. משמש כדבק מרכזי בתעשיית האביזרים הרפואיים החד פעמיים כגון מחטי הזרקה.
גודל אריזה - 25ml

המיצוק המיידי תחת קרינת UV (אך גם באור נראה באנרגיה גבוהה) מאפשר קצב עבודה גבוה מאד בקווי ייצור תעשיתיים.

לשימוש באביזרים רפואיים, להדבקת חומרים פלסטיים, למתכות ולזכוכית.

1Lt