Loctite 290-50ml – חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי

Loctite 290-50ml

חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי בחוזק בינוני גבוה ובצמיגות נמוכה מאד, לאבטחה וקיבוע קבועים של ברגים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50ml

בעל צמיגות נמוכה המאפשרת חדירה קפילרית למרווחים אפסיים.

מתאים במיוחד לאבטחה ואיטום של מחברים מתוברגים במרווחים קטנים מאד.
מאפשר לקבע ברגים גם לאחר שחוברו והודקו למצב הרצוי.
יכולת חדירה אל תוך מרווחים של תבריגים נעולים, ללא חובה לפתוח את הבורג לפני יישום החומר.

10ml