Loctite 277-50ml – חומר איטום ואבטחת ברגים גדולים

Loctite 277-50ml

חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי בצמיגות גבוהה לאבטחה וקיבוע קבועים של ברגים שאינם מיועדים לפירוק לאחר הרכבתם. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50ml

בעל צמיגות גבוהה.
המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט.

מתאים במיוחד לעבודות בהן נדרש קיבוע בחוזק רב כאשר נדרש לפרק הבורג לעיתים רחוקות מאד כגון חיזוק ברגי מנוע, חיזוק אומים לברגים בבתי משאבה.
פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.
ניתן ליישום גם כאשר החלקים אינם נקיים לחלוטין משמנים שונים, נוזלי עיבוד שבבי, נוזלי הגנה אנטי קורוזיביים.
יישום טיפוסי – הצמיגות הגבוהה מאפשרת אבטחה ואיטום של ברגים גדולים (M25 ומעלה).