Loctite 275-50ml – חומר אבטחה לברגים בצמיגות גבוהה

Loctite 275-50ml

חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי בצמיגות גבוהה לאבטחה וקיבוע קבועים של ברגים שאינם מיועדים לפירוק לאחר הרכבתם. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני משטחי מתכת צמודים ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
Loctite 275-50ml

בעל צמיגות גבוהה.
פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.

הצמיגות הגבוהה מאפשרת אבטחה ואיטום של ברגים גדולים (M25 ומעלה).
ניתן ליישום גם כאשר החלקים אינם נקיים לחלוטין משמנים שונים, נוזלי עיבוד שבבי, נוזלי הגנה אנטי קורוזיביים.
מתאים במיוחד לעבודות בהן נדרש קיבוע בחוזק רב כאשר נדרש לפרק הבורג לעיתים רחוקות מאד כגון חיזוק ברגי מנוע, וחיזוק אומים לברגים בבתי משאבה.