Loctite 268-20gr – חומר איטום והדבקה לקיבוע ברגים

Loctite 268-20gr

חומר איטום והדבקה אנארובי לאבטחה וקיבוע של ברגים בחוזק גבוה. החומר בעל צמיגות גבוהה מאד וארוז באריזה דמוית שפתון לשם יישום נוח וקל. ניתן ליישם גם על תבריגים שאינם נקיים לחלוטין ואף כאלו שעליהם שרידי שימון.
גודל אריזה - 20gr

דרגת צמיגות – גבוהה מאד.

ניתן ליישם גם על תבריגים שאינם נקיים לחלוטין ואף כאלו שעליהם שרידי שימון.