Loctite 262-50ml- דבק לאבטחת הברגות חוזק גבוה

Loctite 262-50ml

Loctite 262, דבק אנארובי חד רכיבי בחוזק בינוני המיועד לאיטום ואבטחת ברגים אותם נדרש לפרק מדי פעם בעזרת כלי עבודה ידניים סטנדרטיים. הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים כאשר נמנע מגע עם אוויר. הדבק מונע התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.
גודל אריזה - 50ml

מיועד לתבריגים גסים בקטרים גדולים מעל M25.
התכונות הטיקסוטרופיות של הדבק מונעות נזילה של הדבק ומריחתו באזורים לא רצויים.

למניעת התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.