Loctite 222-50ml -חומר איטום ואבטחת הברגות

Loctite 222-50ml

דבק אנארובי חד רכיבי בחוזק בינוני נמוך המיועד לאיטום ואבטחת ברגים אותם נדרש לפרק מדי פעם בעזרת כלי עבודה ידניים סטנדרטיים. הדבק מתמצק כאשר מייושם בין שני משטחים מתכתיים צמודים כאשר נמנע מגע עם אוויר. הדבק מונע התרופפות ברגים ונזילה מקדחים כתוצאה מרעידות האביזר המתוברג.
גודל אריזה - 50ml

ללוקטייט 222 תכונה תיקסוטרופית המונעת את זליגת הדבק במצבו הנוזלי מייד לאחר לאחר היישום אל אזורים לא רצויים.
אקריליק.

מתאים במיוחד לאבטחת ברגי אלן, ברגים בגדלים ואורכים שונים כאשר דרושה האפשרות לפתוח אותם באמצעות כלים ידניים רגילים ללא חיתוך הבורג.

10ml