Lemon Clean- משחה לניקוי ידיים

RGN-1911932-4Lt

משחה לניקוי ידיים עם גרגרים. מבוססת על דילימונן המופק מקליפות התפוז. מכילה גליצרול לשמירה על העור. ללא תזקקי נפט.
גודל אריזה - 4Lt

מבוססת על דילימונן המופק מקליפות התפוז.
מכילה גליצרול לשמירה על העור.
ללא תזקקי נפט.

לניקוי מהידיים שאריות של: גריז, מזוט, דיו, צבע, וחומרי אטימה.

יש לשפשף את הידיים היטב במשחה, מבלי להרטיב את הידיים המים, עד שהליכלוך יתמוסס. לאחר מכן ניתן לנגב במטלית יבשה או לשטוף במים.