LE-SPOT ON – דבק למיסוך הלחמה

LE-SPOT ON

LE-SPOT ON - דבק ליישום על מעגלים חשמליים למיסוך הלחמה, משחתי ונוח ליישום. בגמר ההלחמה ניתן להסרה בקלות בקילוף.
גודל אריזה - 250ml