LE-HF200 – משחת הלחמה ללא שטיפה

LE-HF200

LE-HF200, משחת הלחמה ללא שטיפה, ללא הלוגנים, וללא עופרת. עמידות מצוינת בפני לחות, בעלת יכולת הלחמה מצוינת באוירת חנקן או אוויר על גבי משטחים עם סוגי גימורים שונים כולל נחושת.
גודל אריזה - 500gr

מיועדת ליישום במריחה והדפסה במהירות גבוהה.