LE-FP-4531 – דבק אנדרפיל ל- Flip Chip

LE-FP-4531

LE-FP-4531 - דבק אנדרפיל
LE-FP-4531, דבק אנדרפיל המיועד ל Flip Chip on Flex הייסול. הדבק הוא חד מרכיבי (מעורבב מראש במפעל) מתמצק במהירות רבה בחימום, וזורם היטב מתחת לרכיבים.
גודל אריזה - 10ml

דבק חד מרכיבי.
התמצקות מהירה בחימום

למרווחים גדולים אף מאלפית אינץ'.
להדבקת קיבוע וחיזוק רכיבים אלקטרוניים על PCB.