LE-724 – דבק פוליאורתן לרכיבים אלקטרוניים

LE-724

סילוק חום מרכיבים אלקטרוניים
הייסול טרא-בונד. דבק פוליאורתן חזק ועמיד להדבקת רכיבים אלקטרוניים מתאים גם לתנאים קריאוגניים. משמש גם להדבקת חוטים וגם כשכבת הגנה על רכיבים.
גודל אריזה - 1.3gr

 מתמצק בטמפרטורה נמוכה.

 

להדבקת רכיבים בתנאי עבודה קשים.