LE-3549 – דבק אנדרפיל לפירוק והחלפת רכיבים

LE-3549 - דבק אנדרפיל

LE-3549 - דבק אנדרפיל הניתן לפירוק לוקטייט לשם תיקון והחלפת רכיבים. לחיזוק רכיבים על גבי לוח PCB מפני רעידות והלמים מכניים ומאמצים תרמיים. מיצוק מהיר בטמפרטורה נמוכה.
גודל אריזה - 10ml

להדבקה, קיבוע וחיזוק רכיבים אלקטרוניים על PCB.