HO-50M-50gr – Omnifit – דבק אנארובי חוזק נמוך

HO-50M-50gr

HO-50M-50gr - Omnifit - דבק אנארובי חוזק נמוך
אומניפיט 50M חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה בחוזק נמוך של ברגים שמיועדים לפירוק בקלות באמצעות כלים ידניים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני חלקי מתכת צמודים -אום ובורג - ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50gr

בעל צמיגות בינונית.
בעזרת קטליזטור 7471 פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.