HO-100M-50gr – Omnifit דבק אנאירובי בחוזק בינוני

HO-100M-50gr

אומניפיט 100M חומר איטום ואבטחה חד מרכיבי לאבטחה בחוזק בינוני של ברגים שמיועדים לפירוק מדי פעם באמצעות כלים ידניים. המוצר מתמצק בהיעדר חשיפה לאוויר בין שני חלקי מתכת צמודים -אום ובורג - ומונע התרופפות ונזילה כתוצאה מזעזועים ורטט של המכשיר בו הבורג מותקן.
גודל אריזה - 50gr

מתאים לברגים בקטרים קטנים לעבודות בהן נדרש קיבוע בחוזק בינוני כאשר נדרש לפרק הבורג מדי פעם.
פועל לא רק על מתכות פעילות (כגון נחושת ופליז) אלא גם על מצעים פאסיביים כגון פלדת אל-חלד ומשטחים מצופים.