משחת שימון שטחי מגע במכונות עיבוד עץ

AC-22-30P-5kg

משחת הפרדה לסיכה שקופה של משטחי מגע של מכונות עיבוד עץ: מסלולי החלקה, תפסים, מובילים ליניאריים, מגירות, להבי משורים, סכיני הקצעה, חיתוך חיבורי עץ. ניתן לצבוע לאחר ייבוש הנוזל את המוצר סופי בהתזה או הברשה. אינו מכיל סיליקון. בסיס החומר-תרחיף של חומרים פעילי שטח בתערובת ממס ומים.
גודל אריזה - 5kg

היצמדות טובה לפני השטח גם ממשטחים אנכיים.
החלקה ושחרור מצוינים גם לאחר הצטברות ממושכת.
מינימום עצירות לניקוי כללי.
אינו דליק.

מסלולי החלקה, תפסים, מובילים ליניאריים, מגירות, להבי משורים, סכיני הקצעה, חיתוך חיבורי עץ.

ניתן לצבוע לאחר ייבוש הנוזל את המוצר סופי בהתזה או הברשה.