מתמר טמפרטורה

מתמרי טמפרטורה מסוגים שונים - לתעלה או לחדר. נפוץ מאד בחדרים ממוזגים, ובתעלות מיזוג אויר.

טווח טמפרטורה רחב.
אפשרות למוגן פיצוץ.
אופציה לקבל בקרי טמפרטורות עם תצוגה לראיה מרחוק.