מתמר גובה – Level Transmitter

מתמרי גובה מיוצרים בצורות ובשיטות שונות. תפקידם הוא להמיר את קריאת גובה הנוזל או האבקה לאות חשמלי המשודר למתקן מרוחק.

התקנה מלמעלה, מלמטה או מהצד.
מוגןן פיצוץ.
לעבודה עם אבקות או עם נוזל.
יציאה – 4-20mA.