Performus – מערכות מינון בהפעלה ידנית עם לחץ אויר

מכשירי המינון מסדרת Performus מאפשרים מינון של חומרים שונים, בהפעלה ידנית. את הסדרה ניתן לחלק ל- 2 קטגוריות עיקריות:
♦ למינון מנה ידנית - Performus I, II, III, IV, V, VI
♦ למינון מנה ידנית בו נדרשת שליטה גבוהה יותר ברמת דיוק המינון - Performus VII, VIII

הפעלה על ידי לחץ.
דוושה רגלית להפעלה.
לוח בקרה יחודי.
תצוגה דיגיטלית, Timer,
חיבור למחשב – Input / Output
עיצוב קומפקטי וחדשני.