מסיר שומנים לחלקי אלומיניום RGN-6814

RGN-6814-5Lt

מסיר גריז, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים אורגנים אחרים ליישום על משטחי מתכת, אלומיניום, פלסטיק, סקאי, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.
גודל אריזה - 25Lt
·       נוזל מוכן לשימוש.
·    מסיר גריז, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים אורגנים אחרים.
·       ליישום על משטחי מתכת, אלומיניום, פלסטיק, סקאי, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.
·       מאושר לשימוש על משטחי עבודה הבאים במגע עם מזון.