ממיס ומסיר צבע RGN-8510

RGN-8510-25Lt

ממיס ומסיר צבע ושאריות צבע. מתאים לניקוי שמשות, קירות, רצפות, מתכות, ועץ. מנקה באופן יסודי עד לפני השטח. מכיל ממס על בסיס דילימונן המופק מקליפות הדרים.
גודל אריזה - 25Lt

אינו פוגע במתכות, ושמשות.
משאיר את פני המשטח נקיים ומבריקים.
מנקה באופן יסודי עד לפני השטח.
עומד בתקני איכות הסביבה.
בטוח לשימוש.
Biodegradable

מתאים לניקוי שמשות, קירות, רצפות, מתכות, ועץ.

יש למרוח או להתיז את החומר על האזור המיועד לניקוי להמתין כדקה. לאחר מכן, יש לנגב במטלית יבשה ורכה. במקרה של זיהום כבד יש לחזור על הפעולה שנית.

200Lt