אקדחי מינון ידניים וחשמלים

למינון מדויק ועבודה ארגונומית נוחה נדרש להשתמש באקדחי מינון בעת הזרקת חומרי הדבקה ואיטום. אקדח ידני פשוט משמש למינון חומרים חד רכיביים המסופקים בתרמילים בנפח 300 מ"ל. לחיצה על הדק האקדח דוחפת בוכנה באופן ידני והחומר מוזרק מפתחו הקדמי של התרמיל. המזרק מותקן באקדח, לחיצה על הדק האקדח דוחפת שתי בוכנות במקביל, שני רכיבי החומר מוזרקים מהפתח הקדמי ומתערבלים זה בזה בתוך מערבל סטטי.

גודל האקדח וסוגו נקבעים על פי סוג החומר והמזרק/תרמיל בו הוא מסופק. 
אקדח ידני המשמש למינון חומרים דו רכיביים המסופקים במזרקים כפולים בנפח 50 סמ"ק.
אקדח מינון פניאומטי מאפשר הזרקת חומרים חד רכיביים או דו רכיביים (כתלות בחומר ובגודל התרמילים). לחיצה על הדק האקדח מפעילה לחץ פניאומטי הדוחף את הבוכנות והחומר מוזרק בהתאם.
אקדח חשמלי מופעל בסוללה נטענת מאפשר מינון קל ונוח של חומר מתוך תרמילים בנפח 300 סמ"ק. התרמיל מותקן באקדח, לחיצה על ההדק מפעילה מנוע חשמלי הדוחף את הבוכנה לשם הזרקת החומר.
– קיימים מגוון אקדחי יישום ידניים, פניאומטיים וחשמליים למינון חומרים חד רכיביים ודו רכיביים.