תעודות איכות והסמכות – Certificates & Credentials

מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה

01.06.2022
מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה

תעודת הסמכה ISO 9001 :עברית

27.08.2025
תעודת הסמכה ISO 9001 :עברית

ISO 9001:certificate EN

27.08.2025
ISO 9001:certificate EN

תעודת הסמכה ISO 14001:לתקן איכות סביבה

27.08.2025
תעודת הסמכה ISO 14001:לתקן איכות סביבה

ISO 14001: certificate EN

27.08.2025
ISO 14001: certificate EN

אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9001 של חברת Henkel Adhesives

09.09.2021
תעודת ISO 9001 הסמכה לתקן איכות של חברת Henkel Adhesives

Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

02.11.2021
Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

OKS - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
OKS - תעודת מפיץ מורשה

Kluber - Authorized - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Kluber Authorized - תעודת מפיץ מורשה

Nordson EFD- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Nordson EFD - Distributor- תעודת מפיץ מורשה

Dwyer- Authorized Dis- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dwyer Authorized- תעודת מפיץ מורשה

Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה