תעודות איכות והסמכות

מדיניות האיכות

23.06.2020
מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה

תעודת ISO 9001:2015

21.06.2020
תעודת ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

ISO 9001:2015 certificate

21.06.2020
English- ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

IQNET Certificate

21.06.2020
IQNET Certificate

תעודת הסמכה לתקן איכות סביבה ISO 14001:2015

21.06.2020
תעודת הסמכה לתקן איכות סביבה ISO 14001:2015

Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

OKS - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
OKS - תעודת מפיץ מורשה

Kluber - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Kluber - תעודת מפיץ מורשה

RosH for OKS prodcuts

21.06.2020
RosH for OKS prodcuts

RoHS for Dwyer products

21.06.2020
RoHS for Dwyer products

RoHS for EFD products

21.06.2020
RoHS for EFD products

אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive

09.09.2021
תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive עד 2024

Nordson EFD

21.06.2020
Nordson EFD - Distributo

Dwyer- Authorized Dis

21.06.2020
Dwyer Authorized

Dywer Distributor Inte

21.06.2020
Dywer Distributor Inte

Kluber - Authorized

21.06.2020
Kluber Authorized