סמינר מדידה ובקרה – בקשה למשוב קצר

ברצוננו להודות לך על השתתפותך בסמינר מדידה ובקרה.
על מנת שנוכל לשפר את ההדרכות המקצועיות בחברת רוטל, נשמח אם תוכל לעזור לנו ולהקדיש 2 דקות מזמנך למילוי שאלון קצר.

1. באיזו מידה התכנים שהועברו משמשים אותך בשגרה?

במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא

2. באיזו מידה ההרצאות היו מעניינות?

במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא

3. באיזו מידה הסמינר תרם לך מבחינה מקצועית?

במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא

4. האם סביבת ההדרכה: הכיתה, עזרי ההדרכה, והכיבוד תאמו את ציפיותיך?

במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא

5. מה רמת שביעות הרצון הכללית שלך מהסמינר?

במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא

הערות