במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא
    במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא
    במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא
    במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא
    במידה רבה מאדבמידה רבהבמידה בינוניתבמידה מועטהכלל לא