הרשמה ליום עיון דבקים 13.9 לשנת 2022

לצורך ההרשמה :
– יש למלא את כל הפרטים בשדות מטה .
– לאחר שליחה יש להמתין לאישור השתתפות שישלח במייל כעבור מספר ימים.

 

**לתשומת ליבכם:
מפאת חוסר מקום, לא ניתן לרשום יותר ממשתתף אחד לכל חברה.