תעודות איכות והסמכות – Certificates & Credentials

מדיניות האיכות

23.06.2020
מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה של קבוצת רוטל

תעודת ISO 9001:2015 עברית

21.06.2020
תעודת ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

ISO 9001:2015 certificate ENGLISH

21.06.2020
English תעודת ISO 9001:2015 -ערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

תעודת ISO 14001:2015 לתקן איכות סביבה

02.11.2021
תעודת ISO 14001:2015 - לתקן איכות סביבה עברית

certificate ISO 14001:2015 לתקן איכות סביבה ENGLISH

21.06.2020
English - תעודת ISO 14001:2015 לתקן איכות סביבה

IQNET Certificate 9001

21.06.2020
IQNET Certificate 9001

IQNET Certificate 14001

02.11.2021
IQNET Certificate 14001

אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9001 של חברת Henkel Adhesives

09.09.2021
תעודת ISO 9001 הסמכה לתקן איכות של חברת Henkel Adhesives

Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

02.11.2021
Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

OKS - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
OKS - תעודת מפיץ מורשה

Kluber - Authorized - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Kluber Authorized - תעודת מפיץ מורשה

Nordson EFD- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Nordson EFD - Distributor- תעודת מפיץ מורשה

Dwyer- Authorized Dis- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dwyer Authorized- תעודת מפיץ מורשה

Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה