תעודות איכות והסמכות

תעודת ISO 9001:2015

22.09.2016
תעודת ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

ISO 9001:2015 certificate

22.09.2016
English- ISO 9001:2015 - מערכת ניהול איכות מאושרת של מכון התקנים הישראלי

OKS - תעודת מפיץ מורשה

10.08.2014
OKS - תעודת מפיץ מורשה

RosH for OKS prodcuts

09.08.2014
RosH for OKS prodcuts

RoHS for Dwyer products

06.12.2016
RoHS for Dwyer products

RoHS for EFD products

06.12.2016
RoHS for EFD products

אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

15.01.2015
אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

אישור הסמכה של חיל האויר - אנגלית

06.12.2016
אישור הסמכה של חיל האויר - אנגלית

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive

20.11.2016
תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive - Electronics

20.11.2016
תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9000 של חב' Henkel Adhesive - Electronics

Henkel Certificate - ניהול איכות סביבה

20.11.2016
Henkel Certificate - ניהול איכות סביבה

Nordson EFD

19.02.2017
Nordson EFD - Distributo

Dwyer- Authorized Dis

14.09.2017
Dwyer Authorized

Dywer Distributor Inte

14.09.2017
Dywer Distributor Inte

Kluber - Authorized

01.07.2018
Kluber Authorized