תעודות איכות והסמכות – Certificates & Credentials

מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה

01.06.2022
מדיניות האיכות ואיכות הסביבה, הבטיחות, הסביבה והחברה

Quality and environmental policy, safety, environment and society policy

01.07.2022
Quality and environmental policy, safety, environment and society policy

תעודת הסמכה ISO 9001 :עברית

27.08.2025
תעודת הסמכה ISO 9001 :עברית

ISO 9001:certificate EN

27.08.2025
ISO 9001:certificate EN

תעודת הסמכה ISO 14001:לתקן איכות סביבה

27.08.2025
תעודת הסמכה ISO 14001:לתקן איכות סביבה

ISO 14001: certificate EN

27.08.2025
ISO 14001: certificate EN

אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל האויר - עברית

אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

01.01.2021
אישור הסמכה של חיל אויר - אנגלית

תעודת הסמכה לתקן איכות ISO 9001 של חברת Henkel Adhesives

09.09.2021
תעודת ISO 9001 הסמכה לתקן איכות של חברת Henkel Adhesives

Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

02.11.2021
Henkel Adhesives- תעודת מפיץ מורשה

Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Henkel Electoronics - תעודת מפיץ מורשה

OKS - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
OKS - תעודת מפיץ מורשה

Kluber - Authorized - תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Kluber Authorized - תעודת מפיץ מורשה

Nordson EFD- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Nordson EFD - Distributor- תעודת מפיץ מורשה

Dwyer- Authorized Dis- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dwyer Authorized- תעודת מפיץ מורשה

Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה

21.06.2020
Dywer Distributor International- תעודת מפיץ מורשה